Utskrift av rapporter til Excel

Du kan ta ut alle vanlige papir-rapporter i AX til Excel ved å velge Excel som skriver når du skal skrive ut:Når du trykker på OK åpnes et tomt regneark og du limer inn innholdet i rapporten med Ctrl-V.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.