Eksport til Excel

I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.