A konto-faktura på regningsprosjekt

Beskriver hvordan man lager en A konto-faktura på et prosjekt. Hensikten er at man sender en rund sum underveis i prosjektet, men når jobben er ferdig sender man sluttfaktura og da skal dette beløpet igjen trekkes fra sluttfaktura.


  1. Gå inn på Faktura -> A konto-fakturaplan
  2. Legg inn ny linje med delsum som du ønsker å fakturere
  3. Velg Fakturatype 'Akonto'

    NB! Om du registrerer en Akonto på et Regningsprosjekt, må du i tillegg legge inn en linje med A konto-beløpet i minus og med Fakturatype = Regningsfaktura.

    Da blir fakturakontroll korrekt (Prosjektkontroll -> Fakturakontroll), og beløpet som er registrert med Fakturatype 'Regningsfaktura', blir trukket fra ved sluttfakturering (se punkt 5).

  4. Opprett fakturaforslag via Faktura -> Fakturaforslag, Opprett a konto.

  5. Når du senere skal sende sluttfaktura, oppretter du fakturaforslag på vanlig måte: Faktura -> Fakturaforslag og Opprett faktura. Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.