A-konto faktura

Beskriver hvordan man lager en akonto faktura på en jobb. Hensikten er at man sender en rund sum underveis i prosjektet, men når jobben er ferdig sender man sluttfaktura og da skal dette beløpet igjen trekkes fra sluttfaktura.


  1. Gå inn på Faktura - Akonto fakturaplan
  2. Legg inn ny linje med delsum som du ønsker å fakturere
  3. Velg Faktura type etter prosjekt type, Akonto for anbudsjobb og Regningsfaktura for Regningsprosjekt

  4. Opprett fakturaforslag via Faktura - Opprett akonto og du vil få opp linjen til fakturering

  5. Når du så kommer til å skal sende sluttfaktura oppretter du fakturaforslag på vanlig måte Faktura - Fakturaforslag og opprett Faktura, pass på at det er krysset av for Akonto så alt blir med.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.