Fakturere underprosjekt i hovedprosjektForutsetning at det er under prosjekter, for å opprette underprosjekter se her

Når du skal fakturere underprosjektet via hovedprosjektet så gjør du følgende: 


  • Alle underprosjekter må ha samme Prosjektkontrakt som hovedprosjektet, Prosjektkontrakt finner du på arkfanen Generelt
  • Klikk Faktura-->Fakturaforslag
  • Klikk opprett faktura eller opprette a-konto basert på prosjektets utforming. 
  • I det nye vinduet klikker du på Velg, legger inn prosjektkontraktnummeret du skal fakturere og fjerner prosjektnummeret.(eller at det er prosjektnummer pluss stjerne) Du vil da få opprettet en faktura som inneholder det som er fakturerbart på underprosjekter med samme prosjektkontrakt.
  • Sjekk fakturaforslaget ved å gå inn på Prosjekt-Forespørsler-Faktura-Fakturaforslag
  • NB! Hvis hovedprosjektet er fastpris, må man inn på A-konto fakturaplan og endre radene til Regningsfaktura.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.