Dette er en funksjon som gjør det mulig å definere opp x antall lister med standard innhold for å gjøre bestillinger så enkelt som mulig om man for eksempel ofte bestiller samme varer samtidig.


  1. Plukklisten bygges opp på vanlig måte. Her har jeg lagt inn 5 stikkontakter, 2 termostater, 3 brytere og 25 meter kabel


  2. Etter at plukklisten klikker du på "Lagre pakke" og får opp dialogboks der du navngir pakken og klikker Ok for å lagre


  3. Pakke dine blir så listet opp nede til høyre i bestillingsverktøyet, og her kan du da legge inn antall av pakker (ganger opp antall produkter definert inn i pakken) og trykke på plusstegnet for å legge til i plukklisten


  4. Etter du da har lagt inn antall og trykket på plusstegnet blir plukklisten laget automatisk. Her anbefales det å kjøre funksjonen for "Alternative priser" ettersom det kan ha vært forandringer fra du har laget listen til du bestiller slik at grossisten som var billigst ikke lenger nødvendigvis er det lenger