Omberegning av lager

Dette er en jobb som justerer kostpris på prosjekttransaksjoner til virkelig kostpris. Om du for eksempel har liggende inne en kostpris på 100,- på en vare så er dette kostnaden som blir belastet prosjektet når du forbruker varen, enten via uttak fra lager eller fra efaktura. Så posterer du faktura på varen og da viser det seg at den koster 150,-. Da er prosjektet belastet med 50,- for lite kostnader, omberegning av lager justerer nettopp dette. Med andre ord må denne jobben kjøres før man kan stole 100% på et prosjekt- og regnskapsresultat.


Lagerstyring – Periodisk – Lukking og justering

Klikk på Omberegning (2) og velg hvilken dato (3) omberegning skal kjøres for. Da justerer alle transaksjoner fra forrige lukking frem til datoen du angir. Denne jobben kan ta noen minutter avhengig av når du sist kjørte lukking av lager som beskrevet i artikkelen Lukking av lagerHusk at en omberegning ikke låser noe, så det er ingen risiko ved å kjøre en slik omberegning for å for eksempel simulere effekten det har på et prosjekt. Dette er også en jobb som er mulig å sette i satsvis kjøring dersom det er ønskelig.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.