Rydde i åpne bestillinger


Hvordan skal man håndtere gamle åpne bestillinger? (Firma bunker -> Åpne bestillinger)
Her er en oversikt over de forskjellige problemene som kan oppstå, med løsning.

Det man må se på, er status på hver varelinje, og har man satt opp kolonnene slik som i nederste del av skjermbildet under her, ser man dette rimelig kjapt. (Kolonnene 'Mottatt', 'Fakturert' og 'Gjenstår å fakturere' er hentet fram fra Antall-folder)


Antall i Mottatt men ikke i Fakturert

Dersom én eller flere linjer ligger med antall i Mottatt men ikke Fakturert betyr det at man har postert Følgeseddel (meldt mottak) av varen, men faktura er ikke postert. Antakelig skyldes dette problemer ved postering av efaktura og at man da har laget ny bestilling for å få den gjennom.

NB! Dersom bestillingen er koblet mot prosjekt som er avsluttet må prosjektet åpnes før du kan gå videre, husk å avslutt prosjektet etter korrigeringen er ferdig.

1.Legg inn ny(e) linjer med samme antall men negativt fortegn. Det er VELDIG viktig å sørge for at nettobeløp er AKKURAT likt med negativt fortegn.


2.Klikk Postering – Faktura

3.Velg Alle i Antall oppe til venstre

4.Legg inn verdi i Faktura. Det blir postert på reskontro til leverandøren med dette fakturanummer, men summen er 0,-. Finn derfor en serie du kan bruke og husk at du ikke kan bruke samme fakturanummer flere ganger

5.Trykk på Totaler opp til høyre og kontroller at Fakturabeløp er 0,-. Dersom det ikke står 0,- her må du sjekke at du har valgt Alle under Antall.

6.Klikk Ok for å postere faktura


 

Nå skal bestillingen ha status Fakturert og Dokumentstatus Faktura. Ta en kontroll også på leverandørreskontro for å sjekke at faktura ligger der og at beløpet er 0,-.


Ikke antall i Mottatt eller Fakturert

Varen er kun bestilt, men det er hverken postert Følgeseddel eller Faktura på de aktuelle varelinjene slik som her:


 

I slike tilfeller kan vi enkelt og greit bare slette linjene som kun er bestilt, og da vil statusen på bestillingen endre seg til Fakturert.

Kort oppsummert er det med andre ord slik at man enten har bestillinger der varer ikke er mottatt eller fakturert, og da kan linjene slettes. Alternativt har man linjer som er mottatt men ikke fakturert, og da må man legge inn ny linje med negativt fortegn å postere en nullfaktura for å utligne.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.