Hvordan sette krav til utfylling på skjema

I SpeedyCraft kan man definere hvilke felter på enkeltskjema som må fylles ut.

Start opp SC admin (administrator/sa7042).

  1. Gå på Ordre
  2. Velg skjema som skal endres på
  3. Klikk på knappen for redigere påkrevde felt
  4. Nytt bilde åpner seg som inneholder skjemapunktene og her åpner du opp punkt som skal redigeres
  5. Sett påkrevet status
  6. Eventuelt kan også felt som måtte være uinteressante skjules
  7. Viktig å Lagre skjema når man er ferdigDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.