Når man skal føre tap på krav skal det føres med fradrag for inngående mva. Konto, i dette tilfellet 7830, skal da være satt opp som følgende:
Altså skal systemet foreslå Mva-gruppe 01 og Vare, mva-gruppe 01. I tillegg er mva retning inngående og det godtas kun posteringer med Mva-kode 01 fordi "Valider mva-kode" står til Tabell.


Føringen gjøres i vanlig Økonomijournal som følgende:Her har jeg i tillegg klikket på knappen "Merverdiavgift" for å få opp eget skjermbilde som viser Mva-kode samt retning, bare for å være sikker på at det blir riktig.


NB! Når vi fører på denne måten med kunde først så henter systemet Mva-gruppe fra kunden også på linjen med hovedbokskonto, slik at den må overstyres fra 03 til 01, om man ikke gjør dette vil systemet stoppe posteringen fordi konto er satt opp til å kun godta Mva-kode 01.