Feilmelding "Tax exempt number må angis"

Feilmelding som kan komme ved kjøring av "Overføring til journaler":



Meldingen skyldes at det mangler organisasjonsnummer på leverandøren ref oppsett under Leverandør - Oppsett - Parametere:



Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.