Integrasjon Kundedokumentasjon på intranett

Denne funksjonen gjør det mulig å sende dokumenter direkte fra dokumenthåndteringen i AX til Kundedokumentasjon på intranett.


  1. Opprett kunden på intranett
  2. Legg inn brukernavnet til anlegget under arkfane Varighet og ansvar og feltet "Anleggsnavn intranett"


  3. Deretter kan du via vanlige dokumenthåndteringen merke ett eller flere dokumenter som skal sendes til Kundedokumentasjon og klikke på "Send til kundedokumentasjon" og en ny epost med vedlegg dukker opp


  4. I emnefeltet kommer først anleggsnavnet, du kan legge inn hvilken mappe du vil ha vedlegget til og eventuelt filnavn: <Kundens e-postadresse>|<Evt. mappe for lagring av fil>|<Evt. navn på fil>

  5. Etter at eposten er sendt tar det maks 10 minutter før det er synlig på intranett

 

Dersom mappe utelates lagres filen rett på brukeren uten mappestruktur

Dersom navn på fil utetales brukes filnavnet som tittel på filobjektet som legges inn

 

Eksempel:

endre@fehn.no|Dokumentasjonsmappe|Tilbud

 

Vedlegg som ender på gif og png blir utelatt siden mange har slike automatisk i footeren på alle mailer som sendes.

 

Dersom kunden ikke finnes vil avsenderen motta en feilmelding pr. e-post.


NB! Et lite oppsett må være på plass for at dette skal fungere, ta eventuelt kontakt med support.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.