Oppdatere skjema i SpeedyCraft

Når Devinco foretar endring på skjema blir ikke dette automatisk oppdatert ut til hvert firma, slik at dere må inn i SC admin å gjøre dette selv.


  1. Start opp SC admin (administrator/sa7042)
  2. Gå inn på Skjemaoppsett
  3. Klikk på knappen som viser en maskin med et lite plusstegn
  4. Krysset for "UpdateAvailable" kommer automatisk på dersom det finnes oppdatering på de skjema du har valgt
  5. Klikk Ok og ny versjon av skjema blir lastet ned


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.