Endre prosjekt på efaktura

For å endre prosjektnummer på en efaktura må man slå av "låsemodus". Stå på efakturaen hvor du vil endre prosjekt og klikk på genereltfanen. Fjern haken i boksen for Låsemodus og trykk lagre. Gå tilbake til oversikten og endre prosjektnummeret:


Det er ikke nødvendig å sette låsemodus på igjen.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.