Opprettelse av ny journal/nummerserie

Opprettelse av ny journal /bilagsserie 


Gå til Økonomimodulen 


Under Oppsett finner du 


Journaler - Journalnavn Trykk på det hvite arket for å opprette ny : 


Legg deretter inn Navn , Beskrivelse . 


Velg så Journaltype fra nedtrekks menyen ( tips sammenlign med en tidligere journal) . 


Deretter skal du opprette nummerserien : 


Høyreklikk i feltet Bilagsserie , gå til hovedtabellskjema Trykk på det hvite arket for å opprette ny : 

Legg inn 


Nummerseriekode : kort navn for serien 

Eks Daglig 2014 


Navn Daglig 2014 


Velg så minste og største verdi . 


Deretter legger du inn format 

eks : ######_2014

Trykk så på fanen Generelt : 


Huk av for Fortløpende . Dersom nummerserien skal være fortløpende . 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.