Søk i transaksjoner

Man kan i AX søke på tvers av alle moduler etter spesifikke transaksjoner.


  1. Gå til Økonomi - Forespørsler - Bilagstransaksjoner


  2. Legg inn søkekriterier på for eksempel dato, bilag, beløp. Husk ".." for fra-til søking, for eksempel "010114..310114" ville vise alle bilag i januar 2014.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.