Beskriver hvordan man tar ut aldersfordelt saldoliste på leverandører.


  1. Gå til Leverandør - Rapporter - Status - Aldersfordelt saldoliste for leverandører


  2. Gjør valg for dato og eventuelt andre innstillinger for rapporten


  3. Du får nå opp selve rapporten, her kan man høyreklikke på leverandørnummer for å komme til selve leverandøren og se mer informasjon dersom det er ønskelig