Aldersfordelt saldoliste

Beskriver hvordan man tar ut aldersfordelt saldoliste på leverandører.


  1. Gå til Leverandør - Rapporter - Status - Aldersfordelt saldoliste for leverandører


  2. Gjør valg for dato og eventuelt andre innstillinger for rapporten


  3. Du får nå opp selve rapporten, her kan man høyreklikke på leverandørnummer for å komme til selve leverandøren og se mer informasjon dersom det er ønskelig


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.