Vedlagte dokument beskriver hvordan man selv kan lage skjema i SC admin.