FDV service avtale

Det funksjonalitet i AX for automatisk opprettelse av prosjekter i forbindelse med serviceavtaler. Man setter opp per prosjekt intervall for når serviceavtaler opprettes, og så er det en systemjobb som kjører til faste tider i bakgrunnen i systemet, det er derfor viktig at dere kontakter support for å få satt opp dette riktig fra starten.


Etter oppsett er klart gjøres dette på følgende måte:

 1. Opprett nytt prosjekt som da blir hovedprosjektet for en gitt serviceavtale. Normalt vil dette var avtalt pris og dermed et fastprisprosjekt
 2. Legg inn navn på prosjektet, her anbefales det en fast standard slik at det er enkelt å søke frem alle serviceavtaler, for eksempel at alle prosjekter starter med "Serviceavtale" eller "SA"

 3. Etter at prosjektet er opprettet klikker du på knapperaden Funksjoner - FDV service

 4. Her lager du en ny linje (ctrl+n) og legger inn hvor ofte AX skal opprette nytt underprosjekt som da er selve servicejobben

 • Nivå er alltid 0. Her er det mulighet for at det skal opprettes flere underprosjekter, for eksempel aktuelt dersom det ofte blir tillegg som ønskes splittet ut og da blir linje 2 nivå 1
 • Periode angir antall enheter i periodeområde, som skjermbildet viser så blir det opprettet nytt prosjekt annethvert år
 • Enhet angir om det er uke, måned, kvartal eller år
 • Dager før angir hvor mange dager før jobben skal gjøres at prosjektet blir opprettet
 • Siste dato angir når siste service var utført, som da for eksempel blir lik dato for installasjon av varmepumpe
 • Utløpsdato angir når serviceavtalen opphører
 • Navn angir hva det nye prosjektet skal hete, husk at det her er lurt med en standard
 • Aktiv skal være krysset av dersom avtalen er aktiv
 • Linjeegenskap styrer om prosjektet skal være fastpris eller ikke
 • Merk at det nederst i skjermbildet her er lagt inn Inntekt 4000,- og krysset av for Opprett a konto, dette betyr at systemet automatisk legger inn linje for fakturering etter det som man har avtalt serviceavtalen skal koste


For at nytt underprosjekt skal bli opprettet er det krav om at forrige underprosjekt har status "Utført", om ikke vil ikke nytt underprosjekt bli opprettet.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.