Endre prosjektgruppe på prosjekt

Du endrer eller setter prosjektgruppe ved å først velge prosjektet i prosjektdetaljer. På knapperaden på høyre side klikker du på Funksjoner -> Endre prosjektgruppe. I det nye vinduet velger du prosjektgruppen du vil ha og klikker OK:
Gå til Oppsett-folder på prosjektet, og endre Linjeegenskap Standard-feltet til ny aktuell linjeegenskap, og svar OK på spørsmålet som dukker opp, om du ønsker å endre linjeegenskap på alle transaksjonene på prosjektet.
Se Justering av linjeegenskap på prosjekttransaksjoner

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.