Endre prosjektgruppe på prosjekt

Du endrer eller setter prosjektgruppe ved å først velge prosjektet i prosjektdetaljer. På knapperaden på høyre side klikker du på Funksjoner - Endre prosjektgruppe. I det nye vinduet velger du prosjektgruppen du vi ha og klikker OK:
Gå til Oppsett-folder på prosjektet, og endre Linjeegenskap Standard-feltet til ny aktuell linjeegenskap, og svar OK på spørsmålet som dukker opp, om du ønsker å endre linjeegenskap på alle transaksjonene på prosjektet.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.