Skyldes at man har valgt å vise 'Alle' fakturaforslag, ikke bare 'Aktiv'. Gå inn på Prosjekt - Forespørsler - Faktura - Fakturaforslag og endre til 'Aktiv', og deretter skal problemet være løst.