Deling av timetransaksjon

Her er beskrivelse for hvordan man deler en timetransaksjon.


Først gå til prosjekt i Prosjekt - Prosjektdetaljer og finn prosjektet som har en timetransaksjon som skal deles. Klikk på Funksjoner - Justering på knapperaden på høyre side, da får du opp ett nytt vindu. I det nye vinduet klikker du på velg og får opp ett vindu hvor du haker av for Time under Inkluder transaksjonstyper og klikker OK:


Da vil du få en liste over timetransaksjonene på prosjektet, klikk på den som skal deles og trykk på Juster. I vinduet som åpnes skriver du inn 2 i feltet Del i antall linjer og trykk OK:


Etter at du trykker på OK blir transasjon delt i to. Du kan da endre på timefordeling mellom de to nye timetransaksjonene ved å endre på antall på hver linje:


Når det er gjort trykker du på poster. Da blir endringene postert på prosjektet.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.