Totalsum per transaksjonstype på faktura

Tilpasningen styres på firma.

 

For å kunne aktivere den, må dere gå til Prosjekt - oppsett - skjemaer – skjemaoppsett


Faneblad Faktura à Velg Totalsum pr. transaksjonstypeDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.