This eye-share document requires your attention

Denne meldingen skyldes at faktura ikke har blitt behandlet innen tidsfrist. Ligger det faktura i eye-share som ikke er godkjent og med mer enn 6 dager siden de er fordelt til godkjenning vil du få en slik påminnelse. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.