I AX er det mulighet for å benytte funksjonalitet for tidsbank. Dette vil normalt benyttes slik at de ansatte kan velge om de ønsker overtid utbetalt eller om de skal ha timer til opptjening i timebanken.

Før man kan benytte dette må det settes opp i AX, ta kontakt med support@elkonor.no for bistand til oppsett.


Et standard oppsett vil være slik at om en ansatt normalt jobber 7,5 time og 2,5 time overtid så registreres det 7,5 time med kategori 300 (Montør ord.tid) og 2,5 time med kategori 301 (Montør ord.tid 50% o.t). Dersom den ansatte så i stedet for å få utbetalt overtidstillegget ønsker å legge de 2,5 inn i timebanken så registreres det i tillegg kategori 900 (Opptjening timebank) på den ansatte sitt interne prosjekt.

Når dagen kommer da den ansatte ønsker å bruke av denne saldoen registreres så for eksempel 2,5 time med kategori 910 (Forbruk timebank) på den ansatte sitt interne prosjekt.


Det som er viktig er at oppsett på kategoriene blir riktig mot lønnssystem slik at den ansatte ved opptjening blir trukket for overtidstillegg og ikke både får opptjening og utbetalt overtid.


Under modulen Personale og menypunkt Tidsbank kan man gå inn og sjekke saldo på de enkelte samt gjøre justeringer i saldo.  1. Klikk på Tidsbank
  2. Velg ansatt og se saldo samt transaksjoner
  3. Klikk Juster for å gjøre en manuell opp- eller nedjustering av saldoen på den valgte ansatte