Overføring av saldo til nytt regnskapsår

For å overføre saldoer fra gammelt til nytt regnskapsår må du kjøre jobben Åpningstransaksjoner som du finner under Økonomi - Periodisk - Årsavslutning.


  1. Angi siste dato i gammelt regnskapsår
  2. Legg inn bilagsnummer (valgfritt)
  3. Klikk Ok


Systemet overfører nå saldo på alle balansekontoer fra gammelt til nytt år.
Denne jobben kan kjøres så mange ganger man ønsker.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.