Aktivere faktura som er Avvist

For å aktivere faktura i Eye-share som tidligere er avvist går du inn på Avvist og søker frem aktuell faktura ved å benytte søkeboksene øverst.Så dobbelklikker du på aktuell faktura for å åpne den og klikker på Attestasjon - Fjern attestering, da vil faktura igjen ligge på Ingen attestering.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.