Dersom man ønsker å få inn faktura i Eye-share som varelinjer i AX må man bruke funksjonaliteten rundt bestilling, på lik linje som man bruker bestilling ved godkjenning av eFaktura.


På hvilket tidspunkt man oppretter bestillingen i AX og hvor detaljert det gjøres er opp til den enkelte, men i dette eksempelet oppretter jeg først bestillingen når jeg skal godkjenne faktura i Eye-share.


  1. Gå inn på aktuelt prosjekt og klikk på Vareoppgave - Bestilling for å opprette ny bestilling
  2. Klikk på Opprett ny (ctrl+n)
  3. Søk frem aktuell leverandør
  4. Klikk ok for å opprette bestillingen


Nå er bestillingen opprettet og du begynner å legge inn varelinjene. Poenget nå er at sum av varelinjene må stemme med sum på faktura i Eye-share. Her anbefales det å ikke blande inn rabattsatser men å kun forholde seg til nettobeløp og sørge for at det stemmerSå går vi tilbake til Eye-share og legger inn bestillingsnummeret under arkfanen Informasjon og feltet "Ordre nr."Når du nå bytter felt vil Eye-share hoppe til arkfane Innkjøp (den som ellers heter Kontering) og hente frem varelinjene som ligger på bestillingen i Eye-share


  1. Sett kryss på den linjene som du nå skal behandle (normalt sett alle)
  2. Klikk knappen Kalkuler mva-beløp
  3. Klikk knappen Sjekk status
  4. Kontroller at status har endret seg til Match, om den ikke har gjort det så stemmer ikke sum av linjene på bestillingen med fakturabeløpet
  5. Klikk Godkjenn


Faktura er nå ferdig behandlet og blir bokført så snart regnskapsfører overfører til AX, og da vil også varene komme inn på prosjektet.