Mva-spesifikasjon

Rapport som brukes i forbindelse med avstemming og kontroll av mva finnes som en del av Rapportpakken (Økonomi - Rapporter - Navicom bransjeløsning - Excel rapporter).

Etter at Rapportpakken starter klikker du på Mva-rapport.  1. Velg fra og til dato
  2. Klikk Oppdater rapporten for å hente tall fra AX
  3. Du har mulighet å "drille ned" i detaljer, for eksempel ville det her være interessant å åpne opp for å se hvorfor det er kommet retning Innkommende mva med Mva-kode 03 (Utgående høy sats)
  4. Det er også mulig å endre om fokus skal være på mva-kode eller på hovedbokskonto

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.