Spesifisert hovedbok

Rapporten ligger under Økonomi - Rapporter - Transaksjoner - Dimensjonsoppgave og viser alle transaksjoner i en gitt periode på alle kontoer.
  1. Velg Fra og Til dato
  2. Kryss av for Mva-spesifikasjon dersom du ønsker dette i rapporten, bør normalt være på
  3. Klikk på Velg dersom du ønsker å gjøre begrensinger på hvilke kontoer du ønsker å ha med. Anbefaler å gjøre noe begrensing her da denne rapporten fort blir veldig mange sider, for eksempel vil alle timelinjer ført på prosjekt bli to linjer i rapporten, og alle uttak av varer fra SpeedyCraft til prosjekt vil også bli to linjer.
  4. Legg inn begrensing, i dette eksempelet vil alle kontoer fra og med konto 3000, utenom kontoene 5057, 5058, 5097 og 5098 bli med. I standard oppsett er disse 4 kontoene det som brukes i når man fører timer og utgift i SpeedyCraft og er bare null-bilag som ikke nødvendigvis er så interessant å ha med i rapporten.
  5. Klikk Ok for å bekrefte utvalg
  6. Klikk Ok for å kjøre rapporten

Rapporten kommer da opp på skjerm og kan skrives ut eller sendes til for eksempel Excel.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.