Resultat- og balanserapport

Resultatrapport ligger under Økonomi - Rapporter - Transaksjoner - Periodisk - Finansrapport
  1. Velg hvilken type finansrapport du ønsker. Her ligger det som standard én for resultat og én for balanse. Alt etter som hvilken type man velger kommer det opp forskjellige kolonner i rapporten. Har man ønske om endringer her er det bare å ta kontakt med support@elkonor.no
  2. Legg inn Referansedato, for eksempel om du vil ha rapporten per desember 2013 legger du inn 31.12.2013
  3. Klikk på velg dersom du vil begrense hvilke kontoer som skal komme med i rapporten (her husker systemet siste valg slik at dette er kun nødvendig om du skal endre noe siden du sist kjørte rapporten)
  4. Legg inn kontointervall i Kriterier
  5. Klikk Ok for å bekrefte utvalget
  6. Klikk Ok for å kjøre rapporten

Du får nå rapporten til skjerm og kan velge å enten skrive ut eller sende til Excel.

NB! Minner også om Rapportpakken som har en egen resultatrapport.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.