Saldoliste hentes ut fra Økonomi - Rapporter - Transaksjoner - Råbalanse.
  1. Velg Fra og Til dato
  2. Velg Detaljeringsnivå, Detaljert gir alle posteringer på kontoene, Sammendrag gir kun saldo
  3. Trykk på Velg dersom du skal gjøre begrensing på hvilke kontoer du skal ha med
  4. Klikk Ok

Da får du rapporten opp på skjerm og kan da videre velge å skrive ut på papir eventuelt velge Excel og lime inn rapporten.


Om du ønsker å ha med IB og UB på rapporten, markerer du også feltet Avslutningstransaksjoner.