Hvordan knytte ViaTracks bruker mot SpeedyCraft

Beskrivelse av hvordan man knytter viatracks mot SpeedyCraft.


Etter at man har satt opp Viatracks i SpeedyCraft admin må man legge inn hvilken kategori kjøringen skal kobles mot. Det gjøres under Systemoppsett - ViaTracks - ViaTracks trip distance:Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.