Hvordan opprette en stykkliste i AX

Stykkliste er en samlevare som inneholder flere andre varer. Stykkliste kan være praktisk hvis man har en liste med flere varer man alltid legger til på en type prosjekter. Da kan man legge til stykklista istedenfor å legge til varene én og én.


Stykkliste opprettes under Lagerstyring - Fellesskjermbilder - Stykklister

Den øverste delen av vinduet viser en oversikt over stykklistene man har lagt inn. Det første man må gjøre for å lage en stykkliste er å oprette en vare med varetype stykkliste:Så gar man tilbake til Stykklistevinduet og legger inn stykklista som en ny linje. Stykklista må gis ett navn og nummer. I nedre del av vinduet legger man inn varenummeret som man nettopp opprettet.Neste trinn er å gå inn på linjer og legge til varelinjene som stykklista skal inneholde. Det er viktig å passe på at man bruker enhet i stykklista som varen har på varekortet.

Før stykklista kan brukes må den godkjennes og aktiveres. Det gjør man ved å trykke på Godkjennknappen og så på Aktiveringknappen.


Stykklista legges til på et prosjekt på samme måte som en vanlig vare. Klikk på Vareoppgave - Varebehov. Legg til en ny linje og bruk varenummeret til Stykklista. Klikk så på Funksjoner - Del opp stykkliste.Da får du opp et nytt vindu hvor du velger vil varer i stykklista du vil ha med. De varene du velger kommer som egne varelinjer. Gjør utvalget og klikk OK.Tilbake i varebehov vinduet sletter du Stykklista og da sitter du igjen med varene den inneholdt. Disse kan du postere på vanlig måte og de legger seg på prosjektet på vanlig måte.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.