Utligningsperioden eksisterer ikke

Gå på Økonomi - Oppsett - Merverdiavgift - Mva-perioder. Da får du opp følgende bilde:


Hvis perioden ikke finnes, klikk på knappen Ny periode for å få opprettet en ny periode etter den siste perioden som du har. Gjør dette helt til du har perioden som du skal kjøre ut.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.