Validering, uposterte timer fra SpeedyCraft

Den ansatte er ikke lagt til i Valideringsgruppe og derfor kommer timer inn fra SpeedyCraft uten Kategori.


For å legge til i validering så gjør du som følger. Gå til Prosjekt - Oppsett - Validering - Kategori/ansatt:
Da får du opp bildet under. Gå på fanen ansatte og flytt den ansatte fra høyre kolonne til venstre kolonne:Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.