Beskriver hva man må gjøre for å kunne skrive ut vedlegg samtidig med postering av faktura.


1. Når du står inne på fakturaforslaget klikker du på den lilla boken for å åpne dokumenthåndteringen og går på arkfane Generelt på dokumentet du ønsker å legge ved faktura og krysser av i feltet Fakturavedlegg (anbefales å hente dette feltet frem til arkfane Oversikt):2. Når du har krysset av for alle dokumenter lukker du bildet og kommer tilbake til fakturaforslaget

3. Klikk på knappen Proforma dersom du ønsker å se faktura før du posterer

4. Klikk på Poster faktura - Skriveroppsett og velg at utskriften skal direkte til skriver, du må også velge den skriveren du ønsker å benytte5. Trykk Ok etter å ha valgt utskrift til skriver og Ok for å postere faktura. Faktura blir nå skrevet ut sammen med vedleggene som er krysset av


NB! Det er et absolutt krav at utskrift må være direkte til skriver for at dette skal fungere, men husk at via knappen Proforma så får du sett faktura før du skriver ut.