Beskriver hvordan man godkjenner timer og utgift ført i SpeedyCraft for de som ønsker det. Man har valg per selskap om dette skal posteres direkte inn på prosjekt, eller om man skal ha en rutine for godkjenning før postering på prosjekt.


På Startsiden i AX ligger det to bunker som omhandler dette, en som viser timer/utgift på prosjekter din bruker er ansvarlig for og en bunke som viser alle timer/utgift som venter godkjenning i selskapet. Sistnevnte er ment som en kontroll slik at ikke timer/utgift blir liggende og vente på godkjenning uten at noen tar tak i dem.


Klikk på bunken "Mine timer for godkjenning".


Her kan du gjøre endringer på linjene, men husk at som alltid påvirker dette også lønnen til de ansatte.

  • For å godkjenne linjer markerer du alle linjer og klikker på knappen Angi status - Til godkjenning
  • Så skal du postere timene og det gjøres ved å klikke på knappen Behandling - Overfør timer til godkjenning / Overfør kostnader til godkjenning. Merk at du må gjøre dette to ganger dersom du både har timer og kostnader

Da blir transaksjonene postert på prosjekt og du er ferdig.