Dette bør man gjøre hvert kvartal, når man enten er ferdig med varetelling eller når man er ferdig med regnskapsåret. Lukking av lager betyr rett og slett at man låser for muligheten for å gjøre posteringer på lager før en gitt dato, feks 31.12.2013. Samtidig gjør dette at fremtidige omberegninger går mye kjappere siden det kjøres siden sist lukking.


Gå til Lagerstyring - Periodisk - Lukking og justering og klikk så på Lukk prosedyre og Lukk. Velg riktig dato, feks 31.12.2013, og klikk Ok. Denne jobben kan ta litt tid, men må bare vente på at den blir ferdig.
PS: Dersom det skulle vise seg at man måtte ha behov for å angre lukkingen kan man klikke på knappen Annulering i skjermbildet Lukking og justering.