Nytt regnskapsår

Opprettelse av nytt regnskapsår gjøres under Økonomi - Oppsett - Perioder - Perioder.

Her klikker man på knappen Opprett nytt regnskapsår. Systemet vil automatisk foreslå neste år som start og slutt dato, og det eneste du trenger å gjøre er å angi at en periode skal være 1 måned og klikke Ok



Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.