Ved nytt regnskapsår må det opprettes nye regnskapsperioder og mva-perioder.

Nye regnskapsperioder
Økonomi -> Oppsett -> Perioder -> Perioder
Her trykker man på knappen 'Opprett nytt regnskapsår'.
Systemet vil automatisk foreslå neste år som start og slutt, og det eneste du trenger å gjøre er å angi at en periodelengde skal være '1' og enhet skal være 'Måneder', og trykke OK.

Nye mva-perioder
Økonomi -> Oppsett -> Merverdiavgift -> Mva-perioder

Gå til Perioder-folderen.
Trykk 'Ny periode'-knappen så mange ganger det er nødvendig for å opprette mva-perioder for hele året.