Bytte kunde på prosjekt

Under prosjektdetaljer gå til genereltfanen på prosjektet du vil endre kunde på. Under kundekontakter finner du feltet Kundekonto


Bytt nummeret i kundekontofeltet til nummeret til den kunden du vil bytte til. 


Etter du har byttet kundenummer klikker du på lagreknappen oppe på verktøylinjen (ctrl+s), du vil da få spørsmål om du også ønsker å bytte kunde på Prosjektkontrakt, dersom du svarer ja her blir også kunden som mottar faktura endret, normalt sett svarer man her "Ja".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.