Prosjekt -> Fellesskjermbilder -> Prosjektdetaljer

Markere aktuelt prosjekt og gå til Generelt-folder. Under Kundekontakter finner du feltet Kundekonto.


Endre til det nye kundenummeret i Kundekontofeltet. 


Etter du har byttet kundenummer klikker du på lagreknappen oppe på verktøylinjen (ctrl+s). Du vil da få spørsmål om du også ønsker å oppdatere kunde på Prosjektkontrakt.
Dersom du svarer 'Ja' her, blir også kunden som mottar faktura endret. Vanligvis svarer man 'Ja' her.
Om du ikke svarer 'Ja' her, men allikevel skal sende faktura til den nye kunden, høyreklikker du i Prosjektkontrakt-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.

Endre kundekonto der, og sjekk at det blir korrekt på Adresse-folder på prosjektkontrakten.