Prosjektoversikt m/reserve (VIA - Varer i arbeid)

Modul: Prosjekt
Meny: Fellesskjermbilder
Skjermbilde: Prosjektoversikt m/reserve


Forklaring til skjermbildet:


Momenter som påvirker det som vises i rapporten:
  • Om prosjekt er avsluttet eller ikke. Det er viktig å avslutte prosjekter så snart man har fakturert ferdig slik at de ikke kommer opp i rapporten.
  • Dersom prosjekt er opprettet feil, for eksempel angitt som Regning men har blitt gjort om til Fastpris er det viktig at man endrer Linjeegenskap på prosjekt samt benytter funksjonen Justering på transaksjoner som er påløpt før endring for at man ikke både skal få akonto og påløpte timer/varer/utgift som reserve.
  • En fornuftig kontroll når man skal benytte rapporten som grunnlag for VIA er å se på kolonnen Total kostnad. Dersom den er negativ og man ikke har verdi i kolonne Reserve er det noe som ikke stemmer, sannsyneligvis at det ikke ligger akonto linje som treffer i datointervallet. Da kan i så fall endre akonto plan, og samme er tilfelle om reserve er unaturlig høy, da bør man kontrollere hva som ligger i Akonto fakturaplan.
  • Dersom det ligger inne feil avtale på prosjekt vil denne rapporten vise feil. Derfor er det viktig å legge inn riktig fra starten, men også dette kan justeres i ettertid ved å legge på riktig avtale, opprette Fakturaforslag og trykke på knappen Justering og Postering.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.