Feil ved åpning av Eyeshare: You need to upgrade Internet explorer to version 8 or higher in order to view eye-share.

Får denne feilmeldingen når du prøver å starte Eye-share må du endre en innstilling.


Start Internett Explorer, velg Verktøy - Innstillinger for Kompabilitetsvisning - Fjern avhukningen for "Vis intranettområder i Kompabilitetsvisning":Trykk på "Lukk" og Eye-share vises som normalt.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.