Faktura med girodel 

Gjør det mulig å skrive ut faktura med girodel enten ved postering av faktura eller etter postering.

Forutsetningen for at dette skal fungere er at både kunde (arkfane Oppsett) og prosjektkontrakt (arkfane Generelt) har angitt BBS som «Tilknyttet betalingsvedlegg på prosjektfaktura».

Kunde:


Gå til prosjektet (Prosjektdetaljer), merke aktuelt prosjekt og gå til Generelt-folder. Høyreklikke i Prosjektkontrakt-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet for å komme inn på prosjektkontrakten.


Prosjektkontrakt:Normalt blir dette kopiert fra kunde til prosjektkontrakt ved opprettelse av nytt prosjekt, men dersom man skal ut faktura med giro på allerede opprettete prosjekter må man også endre på prosjektkontrakten. Vær oppmerksom på at dersom man velger at en gitt kunde skal ha giro så vil det ikke være mulig å skrive ut uten girodel uten at man må inn og endre på kunden før postering av faktura.

Ved postering av faktura på en kunde/prosjektkontrakt som er satt opp med girodel så vil dette også vises i fakturaforslaget:NB! Det hjelper ikke her å endre fra BBS til Ingen, da vil du ikke kunne postere. Da må du avbryte fakturaforslaget, endre oppsett på kunde og prosjektkontrakt og opprette forslaget på nytt.

Det er også mulig å skrive ut allerede posterte faktura med girodel fra Prosjektdetaljer – Faktura – Faktura og merk aktuell faktura og klikk på Vis – Med giro (forutsetter også at kunden er angitt med BBS)