Prisoppsett

Beregne salgspris
Først en video som forklarer hvordan dette fungerer, under den kommer tilsvarende i skriftlig form. Forutsetning: Oppsett og klargjøring for impo...
Tue, 17 Jan, 2017 at 10:39 AM