Varetelling

Varetelling prosedyre
Forberedelser Sørg for at alle efaktura er postert. Rydd opp i åpne bestillinger. Elkonor support kan bistå med å rydde i åpne bestillinger, bare h...
Fri, 1 Dec, 2017 at 6:37 AM
Lagertelling SpeedyCraft
Før  dette utføres sjekk at punktene før forberedelse til varetelling er utført. For å utføre en lager telling går du inn på ”Lager” på hovedmenyen ...
Fri, 1 Sep, 2017 at 2:52 PM
Uttak av lager rapport pr lagerdimmensjon
Ta ut lagerrapport fra Lagerstyring - Rapporter - Status - Lagerverdi - Lagerverdi etter lagerdimensjon. Pass på at krysset for Lager er satt på, at dato ...
Wed, 26 Oct, 2016 at 10:10 AM
Send ut varebeholdning til SpeedyCraft
Send ut varebeholdning til SpeedyCraft slik at beholdningen der stemmer med AX, dette gjøres under SpeedyCraft - Periodisk - Til SpeedyCraft - Lagerbehold...
Wed, 26 Oct, 2016 at 10:14 AM
Instillinger i AX for telling speedycraft
Kontroll at krysset for "Postere tellejournal" ikke er krysset av under SpeedyCraft - Oppsett - SpeedyCraft parametre
Mon, 14 Nov, 2016 at 10:57 AM
Opprette opptellings journal
Lagerstyring - Journaler - Vareopptelling - Opptelling og klikk på Opprett ny og kryss av for Lager og Ok I journalen klikker du på Opprett...
Mon, 14 Nov, 2016 at 10:57 AM
Utskrift av tellejournal for telling
Forutsetter at tellejornalen er opprettet Velg ønsket telle journal Klikk på Skriv ut-->Opptellings liste Denne kan da fyl...
Fri, 25 Nov, 2016 at 1:47 PM
Send ut varer til Speedycraft
For å forsikre seg at alle varer i ax er i Speedycraft gjør følgende: Gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft Velg varer og trykk o...
Tue, 3 Jan, 2017 at 9:29 AM
Send ut varer pr leverandør til SpeedyCraft
For å forsikre seg at alle varer i ax er i Speedycraft gjør følgende: Gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft Velg varer pr leveran...
Tue, 3 Jan, 2017 at 9:32 AM