efaktura

eFaktura definisjon
eFaktura er elektroniske faktura som kommer direkte inn i AX fra våre grossister. Det fungerer slik at AX logger seg på en server og laster ned filer som ef...
Thu, 31 Mar, 2016 at 10:00 AM
Bytte prosjekt på eFaktura
Du bytter prosjekt på en faktura ved å endre prosjektnummeret. Gå til "Åpne efaktura"på startsiden i AX. Finn fakturaen du vil bytte prosjekt...
Mon, 23 Feb, 2015 at 10:55 AM
Endre prosjekt på efaktura
For å endre prosjektnummer på en efaktura må man slå av "låsemodus". Stå på efakturaen hvor du vil endre prosjekt og klikk på genereltfanen. Fjern...
Sun, 2 Nov, 2014 at 11:30 PM
Postering av efaktura
Etter at faktura er godkjent må de også posteres. Gå til Status Godkjent Merk alle faktura og trykk Oppdater – Samleposter faktura. Alle fakt...
Tue, 11 Oct, 2016 at 7:59 PM
Godkjenning av eFaktura mot lager
Forklarer hvordan man posterer inn eFaktura mot lager. Gå inn på eFaktura (enten via Mine eFaktura eller Åpne eFaktura på Startsiden) ...
Mon, 26 Sep, 2016 at 8:55 PM
Godkjenning av eFaktura mot prosjekt
Forklarer hvordan man posterer inn eFaktura mot prosjekt. Gå inn på eFaktura (enten via Mine eFaktura eller Åpne eFaktura på Startsiden) ...
Mon, 26 Sep, 2016 at 8:55 PM