Daglige oppgaver

Lønnsberegning
LØNNSBEREGNING   1.Lønn - Periodisk - Lønnskjøring 2.Opprett ny     3.Eventuelt legge inn variable lønnsarter (se egen beskrivelse)...
Tue, 7 Feb, 2017 at 7:45 AM
Fellesjournal (variable transaksjoner)
  Fellesjournal Ny Registrer inn variable lønnsarter
Wed, 21 Dec, 2016 at 2:19 PM
Utbetaling av Feriepenger (ordinær utbetaling Juni)
1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper Velg den gruppen som du benytter altså 12% (4/26 eller 3/22)  eller 10,2  Husk at ansatte ove...
Wed, 31 May, 2017 at 12:22 AM
Feriepenger delutbetaling
1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper Velg gruppen Delutbetalig FP+31010(tastman) Trykk på knappen medarbeidere.  Legg i...
Wed, 31 May, 2017 at 12:02 AM
Innlegging av startsaldoer
Ved oppstart må man legge inn startverdier, normalt sett er det tilstrekkelig med startverdier for opptjente feriepenger. Opprett ny lønnskjøring unde...
Tue, 17 Jan, 2017 at 6:22 AM
Feriepengeliste
Lønn- Rapporter- Interne Rapporter - Lønnsstatistikk  Velg : Lønnsstatistikk: Feriep.  Og dato :  Trykk så ok . 
Wed, 18 Jan, 2017 at 2:46 PM
Henting av timer fra prosjekt
1. Fellesjournal 2. Ny   3.  Importer - Hent tid-registreringer fra prosjekt    4. Trykk velg - definer dato s...
Mon, 5 Dec, 2016 at 3:00 PM
Henting av utgifter fra prosjekt
1. Fellesjournal 2. Ny 3. Importer - (TEST) Hent utgiftregistreringer fra prosjekt 4. Definer dato for perioden du ønsker å ...
Mon, 5 Dec, 2016 at 3:04 PM
Legge inn ny medarbeider
Før ansatt legges inn i Lønn må den opprettes under Grunnleggende - Ansattdetaljer og ansatte MÅ ha adresse så dette må gjøres først. Deretter kan ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 2:52 PM
Rekvirere skattekort
Gå på Lønn - Periodisk - Elektroniske skattekort - Skattekortrekvisisjon NO Velg om dette er første henting og hvem du ønsker å hente skattekort...
Thu, 24 Nov, 2016 at 2:32 PM