Daglige oppgaver

Legge inn ny medarbeider
Før ansatt legges inn i Lønn må den opprettes under Grunnleggende - Ansattdetaljer og ansatte MÅ ha adresse så dette må gjøres først. Deretter kan ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 2:52 PM
Rekvirere skattekort
Gå på Lønn - Periodisk - Elektroniske skattekort - Skattekortrekvisisjon NO Velg om dette er første henting og hvem du ønsker å hente skattekort...
Thu, 24 Nov, 2016 at 2:32 PM
Oppsett Lønn Remittering
Oppsett av lønn remittering , altså hvilken konto skatt skal til , aga osv .  Gå til  Lønn- Oppsett- Lønnsnartoppsett- Overføringkode  ...
Thu, 1 Dec, 2016 at 8:57 AM
Legge inn Utleggstrekk/påleggstrekk
Utleggstrekk/påleggstrekk legges på den ansatte under  Lønn- Fellesskjermbilder- Lønn medarbeider  Marker den ansatte du sk...
Thu, 1 Dec, 2016 at 9:32 AM
Lønnsberegning
LØNNSBEREGNING   1.Lønn - Periodisk - Lønnskjøring 2.Opprett ny     3.Eventuelt legge inn variable lønnsarter (se egen beskrivelse)...
Tue, 7 Feb, 2017 at 7:45 AM
A-melding
1.Gå til Periodisk - A meldingen - Leveranser 2.Klikk på Ny - A-melding og velg riktig periode   3.Stå på aktuell melding og klikk Valgt ...
Wed, 21 Dec, 2016 at 2:21 PM
Fellesjournal (variable transaksjoner)
  Fellesjournal Ny Registrer inn variable lønnsarter
Wed, 21 Dec, 2016 at 2:19 PM
Kobling av kategori mot lønnsart
1. Lønn -Oppsett-Prosjekt -Lønnsarter  2. Kategori for timeføring  3. Lønnsart som kategorien er koblet mot   eks kategori 300 Montør o...
Mon, 5 Dec, 2016 at 2:52 PM
Henting av timer fra prosjekt
1. Fellesjournal 2. Ny   3.  Importer - Hent tid-registreringer fra prosjekt    4. Trykk velg - definer dato s...
Mon, 5 Dec, 2016 at 3:00 PM
Henting av utgifter fra prosjekt
1. Fellesjournal 2. Ny 3. Importer - (TEST) Hent utgiftregistreringer fra prosjekt 4. Definer dato for perioden du ønsker å ...
Mon, 5 Dec, 2016 at 3:04 PM