Oppsett

Opprettelse/endring av kategori
Ligger under Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier 1. Finn aktuell kategori, eventuelt trykk ctrl+n for ny 2. Ved opprettelse av ...
Wed, 21 Dec, 2016 at 11:03 AM
Endring av timepriser
Gå på Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier. 1. Søk frem kategorien du skal justere prisen på  2. Trykk på Oppsett – Salgspris time ...
Thu, 5 Mar, 2015 at 6:39 AM
Opprettelse av ny prisgruppe time
Gå på Kunde – Oppsett – Pris/rabatt – Kunde: pris/rabattgrupper 1. Sørg for at du viser Prisgruppe i boksen oppe til venstre og legg t...
Tue, 18 Aug, 2015 at 12:26 PM
Prosjekavtale - prosjekt priser fra grossist
På prosjektet gå til Fanen - Generelt  Deretter Prisavtale Hovedleverandør - 1. Høyreklikk og gå til hovedtabellskjema  ...
Thu, 19 Mar, 2015 at 10:57 AM
Ekstern print
Video der vi går gjennom hvordan man velger hvordan kunder skal faktureres, både for PDF, EHF og Ekstern print (krever at tjenesten er satt opp)  
Thu, 18 Jun, 2015 at 8:58 PM
Feilmeldinger fra Boligmappa
Feilmeldinger som kan dukke opp i forbindelse med overføring til Boligmappa er kodet, og i linken finnes forklaring på hva de enkelte kodene betyr. ht...
Wed, 12 Aug, 2015 at 8:36 PM
Opprettelse/endring av kategori
Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier Finn aktuell kategori, eventuelt trykk ctrl+n for ny  Ved opprettelse av ny er det lurt å sammenli...
Wed, 18 Jan, 2017 at 9:13 AM
Justering av Prisfaktor på varegrupper
Det er mulighet for å få satt opp individuell justering av prisfaktor basert på varegrupper fra grossistene. Dette gjøres på følgende måte, Gå ti...
Thu, 31 Mar, 2016 at 9:54 AM
Legge til kategori for bruk i SpeedyCraft
Det er en forutsetning at kategorien allerede er satt opp.  Legge til kategori mot ansatte Gå til Prosjekt-->oppsett-->Validering-->Kat...
Mon, 4 Apr, 2016 at 3:46 PM
send som e-post kommer opp ved proforma
Kommer boksen send til ved oppretelse av e-psot gjør følgende Åpne et faktura forslag,  m´Merk for skriv ut faktura  Gå til skriver oppsett,  Ve...
Fri, 19 Jan, 2018 at 1:29 PM