Annet

Feilmelding ved eksport til Excel
Det er en kjent feil som inntreffer av og til når man klikker på Excel ikonet i hvilket som helst skjermbilde i AX for å eksportere til Excel. Per i dag v...
Fri, 21 Nov, 2014 at 9:26 AM
Eksport til Excel
I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning.  ...
Wed, 18 May, 2016 at 8:24 AM
Mine favoritter
Dette er en ny viktig funksjon i AX2009 som gjør det enklere å navigere i systemet. Skjermbilder man ofte bruker legger man til Favoritter, dette gjøres ...
Tue, 15 Dec, 2015 at 1:29 PM
Eksport til Excel
I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning. ...
Thu, 5 Mar, 2015 at 6:27 AM
Utskrift av rapporter til Excel
Du kan ta ut alle vanlige papir-rapporter i AX til Excel ved å velge Excel som skriver når du skal skrive ut: Når du trykker på OK åpn...
Thu, 5 Mar, 2015 at 6:27 AM
Dele oppsett av skjermbilde
Her følger en beskrivelse på hvordan man kan lagre oppsett av sitt eget skjermbilde slik at andre i samme firma kan hente det opp for at oppsettet skal bli ...
Fri, 7 Aug, 2015 at 8:12 AM
Epost dialogboks kommer ved Proforma faktura
Nå det vises Epost dialog boks før visning av Proforma gjør følgende Når faktura skal posteres Klikk på Skriver oppsett velg så skj...
Tue, 15 Dec, 2015 at 1:28 PM
Melding om ""Du er ikke autorisert for tilgang til denne ressursen ved oppstart" av AX
Hvis man får melding om Ikke autorisert ved oppstart av AX så skyldes dette at det er lagt inn en ny versjon av AX og at snarveiene er blitt korrupte. gjør ...
Mon, 18 Apr, 2016 at 2:46 PM
Søkebegrep i AX
Søkemulighetene i AX er mange, her er noen av de mest vanlige begrepene som kan brukes i alle skjermbilder: Her søkes det på: ...
Mon, 30 May, 2016 at 6:32 AM
DDS Ugyldig Lisens
Hver bruker må registrere lisensnøkkelen ved første gangs bruk. Klikk innstilling, deretter «sentinel superpro» Klikk «manual network» og fyll ...
Tue, 30 Aug, 2016 at 1:50 PM